Nghi vấn card màn hình AMD Radeon HD 7930

Tôi đặt dấu hỏi cho card màn hình AMD Radeon HD 7930 trong tiêu đề vì đây chỉ là nghi vấn xuất phát từ thông tin có trong driver Catalyst Beta vừa mới phát hành.

Tags: card màn hình AMD Radeon 7930 Computex 2012

mua card màn hình

Nghi vấn card màn hình AMD Radeon HD 7930
Nghi vấn card màn hình AMD Radeon HD 7930

Nói rõ hơn 1 tí, kể từ khi có danh sách dòng card màn hình Radeon HD8000, tôi chú ý đến tên mã AMD679E.1 với tên gọi GPU Tahiti LE. Computex 2012 đã gần kết thúc nhưng đến nay vẫn chưa thấy con chip nào như vậy, hi vọng vào cuối năm nó sẽ xuất hiện với tên: card màn hình AMD Radeon HD 7930.
So sánh card màn hình AMD và NVIDIA
So sánh card màn hình AMD và NVIDIA

3DCenter và Expreview dựa theo nguồn tin đồn nầy và đưa ra miêu tả kiến trúc đồ họa của nó: nó sẽ có 24 Compute Units (HD7950 có 28 CU còn HD7870 là 20 CU), điều nầy chỉ ra nó sẽ có 1536 bộ xử lý dòng Corenext (bằng số nhân CUDA của NVIDIA GTX680) và 96 texture units. Nguồn tin không chỉ ra nó có bao nhiêu rasterization units, nhưng chắc cũng bằng GPU Tahiti và Pitcairn: 32.

Thế có cần card như thế nầy không? Tôi cho là không vì so sánh giữa HD7950 và HD7870 chỉ là 1 khoảng cách nhỏ thôi. Tôi đưa ra 1 bảng so sánh thô cho các bạn coi:

So sánh card màn hình Radeon HD7870, HD7930 và HD7950
So sánh card màn hình Radeon HD7870, HD7930 và HD7950
Bằng cách xem thông tin có trong driver Catalyst Beta, chúng tôi cũng phát hiện ra card màn hình Radeon HD7990 với tên gọi New Zealand. Card nầy ban đầu cứ tưởng sẽ được giới thiệu ở Computex 2012 nhưng thật ra chỉ có card màn hình Radeon HD 7970 X2.

++ AMD6799.1 = "SI NEW ZEALAND"
++ AMD964E.1 = "SUMO 964E"
++ AMD964F.1 = "SUMO 964F"
++ AMD679E.1 = "Tahiti LE"
++ AMD682B.1 = "VENUS LE"
++ AMD6823.4 = "VENUS PRO"
++ AMD6821.1 = "VENUS XT"
++ AMD6820.2 = "VENUS XTX"
++ AMD6801.4 = "Wimbledon PRO"