Thông tin dòng card màn hình AMD Radeon HD 8000 trong Catalyst

1 số thông tin thú vị được tìm thấy trong phiên bản driver Catalyst beta mới nhất. Nếu bạn chán với cách đặt tên thực tế của GPU Radeon, chúng tôi sẽ tiết lộ tên mã của dòng Radeon HD 8000.

Tags: card màn hình AMD Radeon 8000

mua card màn hình


Phiên bản driver Catalyst beta mới nhất đã tiết lộ tên mã của các APU sắp tới cũng như dòng Radeon HD 8000. AMD đang chuẩn bị ít nhất là 16 card Radeon HD 8000. Card đầu tiên có thể là Radeon HD 8970 (Venus XTX) và HD 8950 (Venus XT) sẽ được gới thiệu vào giữa tháng 12/2012 và 01/2013. Tiếp theo đó là dòng Radeon HD 8800 (Venus LE và Pro) và HD 8700 Series (Oland). Dưới là danh sách GPU đầy đủ được lấy từ driver:

Thông tin dòng card màn hình AMD Radeon HD 8000 trong Catalyst
Thông tin dòng card màn hình AMD Radeon HD 8000 trong Catalyst