Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.7.2 Beta

Dường như guồng quay lỗi đã về với AMD khi vừa giới thiệu phiên bản 16.7.1 Beta thì hôm qua AMD lại giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.7.2 Beta

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.7.2 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.7.2 Beta

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.7.2 Beta:
++ Windows® 10, Windows® 8.1 & Windows® 7 64-bit​
++ Windows® 10, Windows® 8.1 & Windows® 7 32-bit​