Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.14 Beta

NVIDIA vừa âm thầm ra mắt driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.14 Beta với hiệu năng được cho là hơn 23% so với bản 314.07 WHQL.

Tags: card màn hình driver

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.14 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.14 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.14 Beta có hiệu năng cao hơn 23% khi dùng dòng NVIDIA GeForce 400, 500 và 600 trong 1 số game khi so sánh với phiên bản driver 314.07 WHQl. Hiệu năng còn tùy thuộc vào 1 số dòng card cụ thể như sau:

Đối với card màn hình dùng GPU GeForce GTX 680:
++ Hiệu năng tăng 23% trong game Sniper Elite V2
++ Hiệu năng tăng 9% trong game Sleeping Dogs

Đối với card màn hình dùng GPU GeForce GTX 680 SLI:
++ Hiệu năng tăng 22% trong game Sniper Elite V2
++ Hiệu năng tăng 14% trong game Sleeping Dogs
++ Hiệu năng tăng 9% trong game StarCraft II
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Call of Duty: Black Ops II
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Deus Ex: Human Revolution
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Just Cause 2
++ Hiệu năng tăng 4% trong game The Elder Scrolls V: Skyrim
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Batman: Arkham City

Công nghệ NVIDIA SLI Technology: Hỗ trợ cấu hình SLI cho game Resident Evil 6 và Sniper Elite: Nazi Zombie Army.

Các thay đổi khác của driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL:
++ Tự động cài PhysX System Software 9.12.1031
++ Tự động cài HD Audio v1.3.23.1
++ Hỗ trợ openGL 4.3 cho các dòng GPU từ GeForce 400 trở lên
++ Hỗ trợ DisplayPort 1.2 cho dòng GPU GeForce 600.
++ Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute và Microsoft C++ AMP.
++ Hỗ trợ 1 GPU hay đa GPU trên nền DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, and OpenGL, bao gồm cả cấu hình 3-way SLI, Quad SLI và chế độ SLI được chứng nhận trên các mainboard của Intel và AMD.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.14 Beta: Desktop 32bit, Desktop 64bit, Laptop 32bit, Laptop 64bit.