Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL

NVIDIA vừa đăng tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL là driver mới nhất thuộc dòng R310 sau phiên bản 310.90 được chứng nhận WHQL (Windows Hardware Quality Labs).

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL sẽ tăng hiệu năng đồ họa thêm 5% khi dùng 1 GPU hoặc lên đến 65% khi kích hoạt cấu hình SLI trong 1 số game khi so sánh với bảng driver 310.90 WHQL. Trong phiên bản nầy, NVIDIA đã thêm "GeForce Experience profile" vào game Crysis 3, tăng hiệu năng game Assassins Creed III, Call of Duty: Black Ops Il và Far Cry 3 đáng kể. 1 số thay đổi đáng chú ý:

Đối với card màn hình dùng GPU GTX 690:
++ Hiệu năng tăng 65% trong game Crysis 3
++ Hiệu năng tăng 24% trong game Assassin’s Creed III
++ Hiệu năng tăng 15% trong game Civilization V
++ Hiệu năng tăng 14% trong game Call of Duty: Black Ops II
++ Hiệu năng tăng 12% trong game Dirt 3
++ Hiệu năng tăng 11% trong game Just Cause 2
++ Hiệu năng tăng 9% trong game Deus Ex: Human Revolution
++ Hiệu năng tăng 8% trong game Far Cry 2
++ Hiệu năng tăng 7% trong game Far Cry 3
++ Hiệu năng tăng 7% trong game Batman: Arkham City
++ Hiệu năng tăng 7% trong game Dragon Age II
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Battlefield 3
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Shogun: Total War
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Stalker: Call of Pripyat

Đối với card màn hình dùng GPU GTX 670:
++ Hiệu năng tăng 28% trong game Assassin’s Creed III
++ Hiệu năng tăng 11% trong game Civilization V
++ Hiệu năng tăng 8% trong game Far Cry 3
++ Hiệu năng tăng 6% trong game Just Cause 2
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Deus Ex: Human Revolution
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Dirt 3
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Batman: Arkham City
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Far Cry 2
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Call of Duty: Black Ops II
++ Hiệu năng tăng 3% trong game Shogun: Total War
++ Hiệu năng tăng 3% trong game Stalker: Call of Pripyat

Cấu hình NVIDIA SLI: tự động thêm vào Crysis 3, Warframe và DmC: Devil May Cry

Cấu hình NVIDIA 3D Vision:
++ Crysis 3 – rated Excellent
++ Dead Space 3 – rated Poor
++ Resident Evil 6- rated Good

NVIDIA CUDA: tự động hỗ trợ các ứng dụng dùng CUDA 5 hoặc các phiên bản cũ hơn từ CUDA Toolkit

Các thay đổi khác của driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL:
++ Tự động cài PhysX System Software 9.12.1031
++ Tự động cài HD Audio v1.3.23.1
++ Hỗ trợ openGL 4.3 cho các dòng GPU từ GeForce 400 trở lên
++ Hỗ trợ DisplayPort 1.2 cho dòng GPU GeForce 600.
++ Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute và Microsoft C++ AMP.<br />
++ Hỗ trợ 1 GPU hay đa GPU trên nền DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, and OpenGL, bao gồm cả cấu hình 3-way SLI, Quad SLI và chế độ SLI được chứng nhận trên các mainboard của Intel và AMD.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.07 WHQL:
++ Phiên bản Desktop 64 bit x64 dành cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista
++ Phiên bản Desktop 64 bit x64 dành cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista
++ Phiên bản Laptop 64 bit x64 dành cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista
++ Phiên bản Laptop 32 bit x32 dành cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista