Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL được NVIDIA quảng cáo sẽ giúp hiệu năng trong 1 số game tăng lên đáng kể, trong đó phải nói đến game Far Cry 3 tăng lên đến 38% với GPU GTX 680.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL

Hôm nay, NVIDIA vừa mới update phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL. Ngoài game Far Cry 3, 1 số game khác được hưởng lợi như: tăng 26% trong game Call of Duty: Black Ops 2, tăng 18%trong game Assassin's Creed III...Và NVIDIA còn giới thiệu phiên bản driver nầy sẽ "mượt hơn" khi kích hoạt chế độ khử răng cưa TXAA trong các game trên (hiệu năng tăng dựa trên GPU GTX 680). Ngoài ra, driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL cũng update cấu hình SLI cho các game Far Cry 3, Black Ops 2, Dota 2 và các game khác.

1 số tính năng khác trong phiên bản driver nầy:
++ Tự động cài đặt PhysX System Software 9.12.1031, sửa lỗi không hoạt động trên game Unreal Tournament III, Trine và Metro 2033.
++ Cài đặt driver HD Audio v1.3.18.0.
++ Hỗ trợ OpenGL 4.3 từ dòng GeForce 400.
++ Hỗ trợ DisplayPort 1.2 từ dòng GeForce 600.
++ Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute và Microsoft C++ AMP.
++ Hỗ trợ 1 GPU hay đa GPU trên nền DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, and OpenGL, bao gồm cả cấu hình 3-way SLI, Quad SLI và chế độ SLI được chứng nhận trên các mainboard của Intel và AMD.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.90 WHQL:
++ Windows 7/ 8 và Vista phiên bản 32bit x86
++ Windows 7/ 8 và Vista phiên bản 64bit x64
++ Windows XP phiên bản 32bit x86
++ Windows XP phiên bản 64bit x64