Driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2

Chỉ sau 5 ngày, AMD đã nhanh chóng tung ra bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2 nhằm fix lỗi cho bản driver 13.6 Beta trước đó

Tags: card màn hình driver AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2:
++ Driver Packaging Version: 13.101-130604a-158071E-ATI
++ Catalyst Version: 13.6
++ Direct3D Version: 9.14.10.0972
++ OpenGL Version: 6.14.10.12337
++ OpenCL Version: 10.0.1214.3
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0604.1838.31590

Những điểm mới trong bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2:
++ Bao gồm tất cả các bản fix lỗi của bản driver 13.6.
++ Tối ưu hiệu năng trong phần mềm beachmark PCMark 7 và PCMark 8 đối với các APU AMD A10, A8, A6 và A4.
++ Fix lỗi mất HDMI Audio trong hầu hết các dòng AMD Radeon.

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
++ Windows Vista (32 & 64-bit versions with SP2 or higher)

Tương thích các dòng GPU AMD Radeon sau:
++ AMD Radeon™ HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 8000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000M Series

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta 2: Desktop / Laptop