Driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta

AMD vừa giới thiệu driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta. Ở phiên bản này đạ tập trung sửa các lỗi quan trọng trong các bản Beta đồng thời gia tăng hiệu năng trong 1 số game cũng như update thông tin các APU mới của họ

Tags: card màn hình driver

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta

Thông tin phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta:
++ Driver Packaging Version: 13.101-130523a-157668E-ATI
++ Catalyst Version: 13.6
++ Direct3D Version: 9.14.10.0972
++ OpenGL Version: 6.14.10.12337
++ OpenCL Version: 10.0.1214.3
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0523.1654.28486

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta:
++ Hỗ trợ thêm các dòng APU desktop của laptop như: A10, A8, A6 và A4.
++ Cải tiến và tăng cương hiệu năng công nghệ AMD Enduro
++ Giảm tiêu thụ điện năng khi chạy các ứng dụng Metro của Windows 8, tự chuyển các ứng dụng Metro khi không hoạt động sử dụng card màn hình tích hợp để tiết kiệm pin.
++ AMD Catalyst Control Center có khả năng hiển thị thông tin phần cứng và phần mềm của AMD GPU khi dùng chung với card màn hình onboard Intel.
++ Tăng tốc AMD GPU và AMD APU OpenCL 1.2 trong ứng dụng Adobe Premiere PRO CC.
++ Hỗ trợ công nghệ AMD Wireless Display trong Windows 8 và thế hệ Windows tiếp theo.
++ Hỗ trợ AMD Elite A-Series APU sử dụng bộ điều khiển của Broadcomm và Atheros.
++ Công nghệ AMD Wireless Display cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực.
++ Sửa lỗi HDMI Audio trên tất cả các dòng AMD Radeon HD.
++ Fix lỗi phát âm thanh trễ trên AMD Catalyst Control Center.

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
++ Windows Vista (32 & 64-bit versions with SP2 or higher)

Tương thích các dòng AMD GPU sau:
++ AMD Radeon™ HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 8000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000M Series

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.6 Beta: Desktop / Laptop