NVIDIA GeForce Experience 1.8.2

NVIDIA vừa update GeForce Experience lên phiên bản 1.8.2. Với phiên bản nầy, NVIDIA đã tối ưu và ổn định lại phần mềm cũng như sửa 1 số lỗi xảy ra với vài game không tương thích cũng như thêm 1 số tính năng mới cho phần mềm ShadowPlay

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

NVIDIA GeForce Experience 1.8.2

NVIDIA GeForce Experience 1.8.2

Thông tin NVIDIA GeForce Experience 1.8.2:
++ Phiên bản: 1.8.2
++ Ngày phát hành: 22/01/2014
++ Hệ điều hành: Window7 Vista, Windows 7, Windows 8 32bit/ 64bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Dung lượng: ~ 30MB
++ Link download: đây

Tùy chọn chất lượng video khi recording

Tùy chọn chất lượng video khi recording

Các lỗi được sửa trong NVIDIA GeForce Experience 1.8.2:
++ Không cài đặt được khi cố gắng cài 1 phiên bản driver mới vào
++ Báo cáo về độ phân giải màn hình không đúng
++ Vài lỗi có liên quan đến ổ cứng

Tùy chọn vị trí lưu file tạm

Tùy chọn vị trí lưu file tạm

Những điểm mới trong phần mềm ShadowPlay:
++ Thêm tùy chọn thay đổi vị trí chổ chứa tạm thời của ShadowPlay
++ Sữa lỗi âm thanh đối với chế độ 5.1 surround
++ Thêm tùy chọn lưu video 30 fps
++ Thêm tùy chọn bitrate lưu âm thanh
++ Thêm quản lý xuất độ phân giải màn hình
++ Thêm micro ở phần thông báo

GameStream: tối ưu và ổn định chất lượng phần mềm