Thông tin card màn hình AMD Radeon HD 7990 Malta

Theo 1 nguồn tin bí mật thì card màn hình AMD Radeon HD 7990 Malta chính là câu trả lời của AMD dành cho dòng card GTX Titan mới ra mắt được 2 ngày gần đây.

Tags: card màn hình AMD Radeon 7990

mua card màn hình

Thông tin card màn hình AMD Radeon HD 7990 Malta

Thông tin card màn hình AMD Radeon HD 7990 Malta

Card màn hình AMD Radeon HD 7990 (Malta) chính là đối thủ của AMD dành cho NVIDIA GTX Titan. Tuy nhiên, đối thủ trực tiếp nó chính là NVIDIA GeForce GTX 690. Card chắc chắn sẽ sử dụng GPU Tahiti nhưng không biết là thuộc mã nào: XT2 hay Pro. Và tất nhiên, đây phải là 1 phiên card dual-GPU rồi (ngay cả 1 con Titan vẫn còn chưa mạnh hơn GTX 690 nữa mà). Vì vậy, điều nầy chính là 1 tia hy vọng cho những người hâm mộ đang chờ đời 1 phiên bản GPU New Zealand mới. Thông tin nầy không chỉ ra thông số cụ thể của dòng card mới nầy nhưng chúng ta có thể dự đoán tốc độ xung nhân của nó ngoài 1GHz như hầu hết các dòng Radeon cao cấp hiện tại. AMD Radeon HD 7990 Malta nầy chắc chắn nhắm vào đối thủ GTX 690 hoặc GTX Titan nhưng để đánh bại chúng, nó bắt buộc phải rẻ hơn hoặc hiệu năng cao hơn. Về mặt kỹ thuật, có 2 kịch bản có thể xảy ra: đầu tiên là Malta sẽ có 1 phiên bản nhanh hơn các sản phẩm của AIB HD 7990s (AIB: đối tác của AMD), ví dụ như card ASUS ARES II với thông số và giá đầy đủ. 1 kịch bản còn lại nghiên lại về khả năng Malta là 1 phiên bản cắt giảm của HD 7990. Cá nhân tôi nghiên về kịch bản thứ 2 hơn vì hiện tại AMD Radeon HD 7990 đang ăn điện cao hơn GTX 690 và GTX Titan rất nhiều mà tiêu thụ điện năng giảm đang là xu hướng để ý chính của người dùng. Mà nói cho cùng, ASUS ARES II cũng đang tiêu thụ điện đến 600W nên tôi cũng chả biết trông mong đều gì nữa.