1 số hình ảnh card màn hình NVIDIA GeForce GT 640

Sau sự giới thiệu GPU GT 640 của NVIDIA là sự xuất hiện hàng loạt card màn hình GeForce GT 640 của các hãng tại Computex 2012.

Tags: card màn hình NVIDIA GeForce 640 GK107 Zotac Club 3D Point of View Inno

mua card màn hình

Card màn hình NVIDIA GeForce GT 640 sử dụng GPU Kepler GK107 có 384 lõi CUDA, sử dụng RAM GDDr3 và GDDr5. Theo thông tin từ các nhà sản xuất ở Computex 2012, giá của nó khoảng 100$ và thay đổi tùy vào nhà sản xuất.
Card màn hình Afox GT 640 - AF640-2048D3L1
Card màn hình Afox GT 640 - AF640-2048D3L1

Card màn hình Afox GeForce GT 640

Card màn hình Afox GeForce GT 640

Card màn hình Afox NVIDIA GeForce GT 640
Card màn hình Afox NVIDIA GeForce GT 640

Ngõ xuất hình card màn hình Afox GT 640
Ngõ xuất hình card màn hình Afox GT 640

Card màn hình Afox GT 640


Card màn hình Club 3D GeForce GT 640 2048MB GDDr3

Card màn hình Club 3D GeForce GT 640 2048MB GDDr3

Card màn hình Club 3D GeForce GT 640 1024MB GDDr3
Card màn hình Club 3D GeForce GT 640 1024MB GDDr3

Card màn hình Point of View GT 640 2048MB GDDr3
Card màn hình Point of View GT 640 2048MB GDDr3

Card màn hình Point of View GeForce GT 640
Card màn hình Point of View GeForce GT 640

Card màn hình Point of View NVIDIA GeForce GT 640
Card màn hình Point of View NVIDIA GeForce GT 640

Card màn hình Zotac NVIDIA GeForce GT 640
Card màn hình Zotac NVIDIA GeForce GT 640
Card màn hình Zotac GeForce GT 640
Card màn hình Zotac GeForce GT 640

Card màn hình Zotac GT 640
Card màn hình Zotac GT 640

Card màn hình Gainward GeForce GT 640 2048MB
Card màn hình Gainward GeForce GT 640 2048MB
Card màn hình Gainward GT 640
Card màn hình Gainward GT 640

Card màn hình Inno GeForce GT 640
Card màn hình Inno GeForce GT 640