Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.91 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.91 WHQL chính thức hỗ trợ card màn hình NVIDIA GeForce GTX Titan Z

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.91 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.91 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.91 WHQL:
++ Phiên bản: 337.91 WHQL
++ Ngày phát hành: 28/05/2014
++ Hệ thống: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Thông tin chi tiết: đây
++ Link download: Desktop 32bit / Desktop 64bit

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.91 WHQL chính thức hỗ trợ card màn hình NVIDIA GeForce GTX Titan Z trên nền desktop. Chính vì vậy, chỉ những người xài Desktop và dùng GTX Titan Z mới cần bảng nâng cấp driver nầy, người dùng laptop không có nâng cấp.