Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.61 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.61 Beta là phiên bản sửa lỗi của driver 337.50 Beta. Nếu ai đang xài bản Beta trước mà không bị lỗi thì cứ tiếp tục dùng (không cần cài phiên bản nầy)

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.61 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.61 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.61 Beta được techpowerup thông báo cách đây vài giờ (trên trang NVIDIA tôi tìm không ra luôn), driver nầy chủ yếu fix lỗi trắng màn hình khi cài bản driver 337.50 Beta trong 2 trường hợp sau:
++ Dùng trên các màn hình Dell 4K Ultra HD, nhất là dòng P3214Q và UP2414Q.
++ Lỗi 43 khi cài trên các PC đã kích hoạt công nghệ Hyper-V.

Nói chung ngoại trừ 2 trường hợp trên thì xài bản 337.50 Beta cũng được, không cần thiết cài thêm chi mắc công sinh ra lỗi gì nữa.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 337.61 Beta: 32 bit / 64 bit.