Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.58 Beta

NVIDIA tiếp tục tung ra driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.58 Beta để hỗ trợ tốt nhất cho OpenGL 4.4 và GLSL 4.40. Thật sự mà nói thì người dùng thông thường tốt nhất đừng cài mấy cái phiên bản nầy vì chẳng khác nào là chuột bạch cho NVIDIA

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.58 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.58 Beta

Bạn chỉ có thể sử dụng driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.58 Beta khi dùng GPU dòng Fermi hoặc Kepler trở lên để hỗ trợ đầy đủ OpenGL 4.4 và GLSL 4.40. Dưới đây là danh sách các dòng GPU được hỗ trợ:
++ Quadro series: K600, K5000, K4000, K2000D, K2000, 6000, 600, 5000, 410, 4000, 400, 2000D, 2000
++ GeForce 700 series: GTX TITAN, GTX 780, GTX 770, GTX 760
++ GeForce 600 series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605
++ GeForce 500 series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510
++ GeForce 400 series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, 405

Link download: Desktop 32 bit / Desktop 64 bit / Laptop 32 bit / Laptop 64 bit

Xem thêm thông tin ở đây