Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.09 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.09 WHQL được phát hành theo NVIDIA giới thiệu là để hỗ trợ tốt nhất cho card màn hình NVIDIA GeForce GTX Titan đơn nhân mạnh nhất hiện nay.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.09 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.09 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.09 WHQL chỉ hỗ trợ cho dòng NVIDIA GeForce GTX 600 và GTX Titan. Đặc biệt, NVIDIA không ghi thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài vài thứ sau đây:
++ Sửa lỗi cho game Unreal Tournament III, Trine và Metro 2033 không thể khởi động.
++ Tăng tốc phần mềm NVIDIA GPU PhysX cho các hệ thống dùng từ dòng GeForce 8 trở lên với điều kiện có ít nhất 256M VRAM.
++ NVIDIA GPU PhysX sẽ không có tác dụng nếu hệ thống không có card màn hình dùng GPU NVIDIA hoặc phần mềm không sử dụng để render.
++ Tự động cài driver HD audio lên phiên bản 1.3.23.1.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 314.09 WHQL cho Windows 7 và Windows 8: 32bit / 64bit