Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.95 Beta

NVIDIA vừa phát hành driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.95 Beta dành cho những người quan tâm đến chế độ chơi multiplayer của game Crysis 3 Open Beta.

Tags: card màn hình NVIDIA GeForce driver

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.95 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.95 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.95 Beta nầy chủ yếu để tối ưu hóa hiệu năng chủ yếu trong game Crysis 3 Open Beta ở chế độ multiplayer. Ngoài ra, theo phần test của NVIDIA thì cũng có 1 vài cảnh game (trong game khác), hiệu năng tăng lên đến 35%. 1 vài sự thay đổi hiệu năng:

Đối với card màn hình dùng GPU GeForce GTX 690:
++ Hiệu năng tăng 65% trong game Crysis 3
++ Hiệu năng tăng 24% trong game Assassin’s Creed III
++ Hiệu năng tăng 15% trong game Civilization V
++ Hiệu năng tăng 14% trong game Call of Duty: Black Ops II
++ Hiệu năng tăng 12% trong game Dirt 3
++ Hiệu năng tăng 11% trong game Just Cause 2
++ Hiệu năng tăng 9% trong game Deus Ex: Human Revolution
++ Hiệu năng tăng 8% trong game Far Cry 2
++ Hiệu năng tăng 7% trong game Far Cry 3
++ Hiệu năng tăng 7% trong game Batman: Arkham City
++ Hiệu năng tăng 7% trong game Dragon Age II
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Battlefield 3
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Shogun: Total War
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Stalker: Call of Pripyat

Đối với card màn hình dùng GPU GeForce GTX 670:
++ Hiệu năng tăng 28% trong game Assassin’s Creed III
++ Hiệu năng tăng 11% trong game Civilization V
++ Hiệu năng tăng 8% trong game Far Cry 3
++ Hiệu năng tăng 6% trong game Just Cause 2
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Deus Ex: Human Revolution
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Dirt 3
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Batman: Arkham City
++ Hiệu năng tăng 5% trong game Far Cry 2
++ Hiệu năng tăng 4% trong game Call of Duty: Black Ops II
++ Hiệu năng tăng 3% trong game Shogun: Total War
++ Hiệu năng tăng 3% trong game Stalker: Call of Pripyat

Cấu hình NVIDIA SLI: đã tự động thêm vào:
++ Crysis 3
++ Warframe
++ DmC: Devil May Cry

1 số tính năng khác của driver:
++ Tự động cài PhysX 9.12.1031.
++ Tự động cài HD Audio v1.3.23.1.
++ Hỗ trợ OpenGL 4.3 cho các GPU từ dòng GeForce 400 trở lên.
++ Hỗ trợ DisplayPort 1.2 cho các GPU từ dòng GeForce 600 trở lên.
++ Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute và Microsoft C++ AMP.
++ Hỗ trợ 1 GPU hay đa GPU trên nền DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, and OpenGL, bao gồm cả cấu hình 3-way SLI, Quad SLI và chế độ SLI được chứng nhận trên các mainboard của Intel và AMD.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.95 Beta:
++ Phiên bản 64 bit x64 dành cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista
++ Phiên bản 32 bit x32 dành cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista