Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.70 WHQL

NVIDIA đã âm thầm ra mắt driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.70 WHQL, nó không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản non-WHQL 310.70 Beta ra mắt cách đây 1 tuần.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.70 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.70 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.70 WHQL chắc chắn sẽ tối ưu hiệu năng và tốt hơn phiên bản Beta trước đó cũng như các phiên bản khác. Không có nhiều việc để giới thiệu ngoài link download dưới đây:
++ Dành cho Desktop phiên bản 32bit x86 cho Windows 8, Windows 7 và Vista

++ Dành cho Desktop phiên bản 64bit x64 cho Windows 8, Windows 7 và Vista

++ Dành cho Laptop phiên bản 32bit x86 cho Windows 8, Windows 7 và Vista

++ Dành cho Laptop phiên bản 64bit x64 cho Windows 8, Windows 7 và Vista

++ Dành cho Desktop phiên bản 32bit x86 cho Windows XP

++ Dành cho Desktop phiên bản 64bit x64 cho Windows XP

So sánh hiệu năng với phiên bản GeForce 309.97 WHQL

So sánh hiệu năng với phiên bản GeForce 309.97 WHQL

So sánh hiệu năng trong 1 số game

So sánh hiệu năng trong 1 số game

So sánh hiệu năng trong 1 số game khác

So sánh hiệu năng trong 1 số game khác