Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.33 Beta

Ngay khi AMD ra mắt driver Catalyst 12.11 thì NVIDIA cũng lập tức trả lời bằng phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.33 Beta tương thích với cả Windows 7 và Windows 8 kèm theo khả năng tăng 15% hiệu năng cho dòng GeForce GTX 600 của mình.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.33 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.33 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.33 Beta tương thích tốt với tất cả các dòng card màn hình hiện có của NVIDIA từ dòng GeForce 8, 9, 100, 200, 300, 400, 500 và 600. 1 vài điểm sáng của phiên bản driver nầy:
++ Đối với GeForce GTX 680: Tăng hiệu năng thêm 11% ở game The Elder Scrolls V: Skyrim, 6% ở game StarCraft II và 6% ở game Batman: Arkham City
++ Đối với GeForce GTX 660: Tăng hiệu năng thêm 6% ở game The Elder Scrolls V: Skyrim, 3% ở game Batman: Arkham City và 4% ở game Dragon Age II
++ Tự động cài phần mềm PhysX System 9.12.0904.
++ Cài đặt driver HD Audio v1.3.18.0.
++ Hỗ trợ OpenGL 4.3 từ dòng GeForce 400 trở về sau.
++ Hỗ trợ cổng DisplayPort 1.2 từ dòng GeForce 600 trở đi.
++ Hỗ trợ đa ngôn ngữ và các hàm APIs cho GPUnhư: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute vàMicrosoft C++ AMP.
++ Hỗ trợ card đơn GPU và công nghệ NVIDIA SLI trên nền DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11, và OpenGL bao gồm luôn cả công nghệ 3-way SLI, Quad SLI và chế độ SLI được chứng nhận từ các mainboard của Intel và AMD.
Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 310.33 Beta:
++ Dành cho Desktop 32bit x86 cho Windows7/ Windows 8
++ Dành cho Desktop 64bit x64 cho Windows7/ Windows 8
++ Dành cho Laptop 32bit x86 cho Windows7/ Windows 8
++ Dành cho Laptop 64bit x64 cho Windows7/ Windows 8