Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.97 WHQL

Với sự ra mắt của GPU GeForce GTX 650 Ti thì NVIDIA giới thiệu phiên bản driver mới nhất WHQL của mình: driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.97 WHQL.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.97 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.97 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.97 WHQL lần nầy có thể tương thích với phiên bản Windows 8. Nó đã được Microsoft chứng nhận tương thích và có thể được update thông qua Windows Update của Microsoft. 1 vài tính năng nội trội của driver WHQL nầy:

++ Hỗ trợ GPU GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 660 và GeForce GTX 650 mới ra mắt.
++ Cài đặt PhysX System Software v9.12.0604.
++ Cài đặt HD Audio v1.3.18.0.
++ Hỗ trợ toàn bộ các dòng card màn hình của NVIDIA từ dòng GeForce 6 đến dòng GeForce 600 trên nền Windows 7 và Windows 8.
++ Không hỗ trợ Windows XP (link downlaod trong bài là phiên bản 306.81 WHQL)

Bạn có thể download driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.97 WHQL ở link sau:
++ Windows 7+8 64bit x64
++ Windows 7+8 32bit x32
++ Windows XP 64bit x64
++ Windows XP 32bit x32