Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.23 WHQL

Để tiếp tục hỗ trợ cho các dòng sản phẩm GPU mới ra mắt, NVIDIA giới thiệu đến người dùng driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.23 WHQL.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.23 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.23 WHQL

Vẫn các tính năng cũ nhưng driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.23 WHQL hỗ trợ thêm 1 số GPU mới ra mắt như: GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660 và GeForce GTX 650. Chỉ tiếc là từ phiên bản nầy, dòng GeForce 6 và GeForce 7 sẽ không còn được hỗ trợ nữa. Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây hoặc tại đây.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 306.23 WHQL:
++ Windows 7+8 64bit x64
++ Windows 7+8 32bit x32
++ Windows XP 64bit x64
++ Windows XP 32bit x32