Driver card màn hình NVIDIA GeForce 302.80 Beta cho Windows 8

Đây là phiên bản driver card màn hình NVIDIA cho bản Microsoft Windows 8 Release.

Tags: card màn hình driver NVIDIA GeForce Windows 8

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 302.80 Beta ra mắt vào ngày 14/06/2012 chỉ được sử dụng cho phiên bản Microsoft Windows 8 Release, không được dùng cho Windows Vista và Windows 7. Nó hỗ trợ đầy đủ driver cho cho tất cả các dòng card màn hình GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400, 500 và 600 với WDDM 1.2 (Windows Display Driver Model Version 1.2). Theo các tester thì driver nầy hoạt động ổn định.

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 302.80 Beta
Driver card màn hình NVIDIA GeForce 302.80 Beta