Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9.1 Beta

Ngay khi người dùng phàn nàn về lỗi bộ nhớ với phiên bản driver 15.9 Beta thì AMD ngay lập tức fix lỗi với driver card màn hình AMD Catalyst 15.9.1 Beta

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9.1 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9.1 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9.1 Beta được giới thiệu để sửa lỗi sử dụng bộ nhớ quá nhiều, các thông tin khác y hệt phiên bản driver 15.9 Beta. Link download cho nhanh:
++ AMD Catalyst™ 15.9.1 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.9.1 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit

Xem thêm thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 15.9.1 Beta tại đây.