Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta

AMD vừa phát hành phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta nhằm tối ưu hóa hiệu suất cho game Star Wars Battlefront Beta và Fable Legends, trong đó điểm số benchmark trên nền DirectX 12 tăng lên đáng kể

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta

Vài lưu ý khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta:
++ Không sử dụng driver nầy cho các thiết bị Apple đang chạy trên nền tảng Apple Boot Camp. Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất khi muốn dùng nền tảng nầy.
++ Khi cài đặt driver nầy phải sử dụng quyền Administrator.
++ Yêu cầu dùng hệ thống Windows 7 SP1 trở lên và phải có phần mềm Microsoft .NET Framework 4.5.
++ Công nghệ AMD Eyefinity sẽ hoạt động tùy theo cấu hình máy tình và trò chơi, hiệu suất sẽ giảm kha khá khi dùng đa màn hình.

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit)
++ Windows® 8.1 (32 & 64-bit)
++ Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit)

Những điểm tối ưu trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta:
++ Game Star Wars™: Battlefront Beta - Tối ưu hiệu năng và chất lượng
++ Game Fable Legends: tối ưu trên nền tảng DirectX 12

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta cũng sửa thêm 1 nùi lỗi. Vui lòng xem thêm ở đây nếu muốn tham khảo, cá nhân không quan tâm lắm nên không dịch

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics ​
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R5 230 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000 Series Graphics
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4/ R3 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/ HD 6000D Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series Graphics
++ ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.9 Beta:
++ AMD Catalyst™ 15.9 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.9 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit