Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC là phiên bản gần như chính thức của Catalyst 14.6 (có thể tiếp theo sẽ làm phiên bản Catalyst 14.6 WHQL) hỗ trợ cho 1 số dòng APU mới của Athlon và Sempron

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC hỗ trợ các dòng APU sau:
++ AMD FX-7600P APU với AMD Radeon™ R7 Graphics
++ AMD A10-7400P APU với AMD Radeon™ R6 Graphics
++ AMD A8-7200P APU với AMD Radeon™ R5 Graphics
++ AMD FX-7500 APU với AMD Radeon™ R7 Graphics
++ AMD A10-7300 APU với AMD Radeon™ R6 Graphics
++ AMD A8-7100 APU với AMD Radeon™ R5 Graphics
++ AMD A6-7000 APU với AMD Radeon™ R4 Graphics
++ AMD A10 PRO-7350B APU với AMD Radeon™ R6 Graphics
++ AMD A8 PRO-7150B APU với AMD Radeon™ R5 Graphics
++ AMD A6 PRO-7050B APU với AMD Radeon™ R4 Graphics

Chú ý rằng driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC chỉ hoạt động trên nền tảng Windows 7 32bit/ 64bit trong trong Windows 8.1 chỉ là 64bit mà thôi (Windows 8 không còn hỗ trợ, vui lòng update lên 8.1).

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 RC