Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta

Hỗ trợ Eyefinity 3.0 và tối ưu Mantle cho laptop là những điểm chính trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta:
++ Ngày phát hành: 28/05/2014
++ Phiên bản: 14.6 Beta
++ Driver Packaging Version: 14.20-140522a-172180E
++ 2D Version: 8.01.01.1407
++ Direct3D Version: 9.14.10.01044
++ OpenGL Version: 6.14.10.12967
++ OpenCL Version: ???
++ Mantle: 9.1.10.0020
++ Catalyst Control Center Version: 2014.0522.2157.37579
++ AMD Audio Driver Version: 9.0.0.9905
++ Hệ thống: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 32bit & 64bit (Windows 8 không hỗ trợ)
++ Link download: đây

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta gia tăng hiệu năng đồ họa trong 1 số tựa game hot nhất như Watch Dogs và Murdered Soul Suspect, hỗ trợ Eyefinity 3.0 (tên không chính thức) và cho các laptop có dùng công nghệ AMD Enduro sử dụng Mantle được (xem bài viết nầy). Sau đây là những điểm mới trong phiên bản driver nầy:

Gia tăng hiệu năng đồ họa:
++ Game Watch Dogs tăng 25% ở res 1920x1080 4x MSAA và 28% ở res 2560x1600 4x MSAA
++ Game Murdered Soul Suspect tăng 16% ở res 2560x1600 4x MSAA

Công nghệ Eyefinity:
++ Hỗ trợ đa màn hình với đa độ phân giải: hệ thống có thể dùng nhiều màn hình mà mỗi màn hình có kích thước và độ phân giải khác nhau, hoặc điều chỉnh tỉ lệ độ phân giải giống nhau bằng 1 cú click, tự phát hiện màn hình mở rộng thêm.
++ Giao diện mới cho người dùng trong phần "Video color" và "Display settings".
++ Video Color Management: mở rộng khả năng điều chỉnh từng màu, chỉnh độ sâu màu cho từng màn hình.

Công nghệ AMD Mantle:
++ Hỗ trợ laptop dùng công nghệ AMD Enduro.
++ Game Battlefield 4 dùng AMD Radeon HD 8970M (1366x768; high settings) tăng 21%
++ Game Thief dùng AMD Radeon HD 8970M (1920x1080; high settings) tăng 14%
++ Game Star Swarm dùng AMD Radeon HD 8970M (1920x1080; medium settings) tăng 274%
++ Hỗ trợ kích hoạt đa GPU với game Thief (latest Thief update)

Công nghệ AMD AM1 JPEG:
++ Kích hoạt tăng tốc mã hóa JPEG cho APU A10 và hệ thống dùng AMD AM1.
++ Giải nén nhanh hơn và quản lý năng lượng hiệu quả hơn đối với JPEG.

Hầu hết các dòng laptop đều sử dụng được driver nầy trừ 1 vài model của Toshiba, Sony VAIO và Panasonic (phải dùng driver OEM theo máy).

Danh sách các dòng GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 14.6 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 200 Series​/ R7 200 Series/ R5 200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000 Series​​/ HD 7000 Series/ 6000 Series/ HD 5000 Series
++ AMD A10 Series APU: HD 8000D Series/ 7000D Series
++ AMD A8 Series APU: HD 8000D Series/ HD 7000D Series/ HD 6000D Series
++ AMD A6 Series APU: ​HD 8000D Series/ HD 7000D Series/ HD 6000D Series
++ AMD A4 Series APU: ​HD 8000D Series/ HD 7000D Series/ HD 6000D Series
++ AMD E2-3000 APU (AMD Radeon HD 8280)/
++ AMD E2-2000 APU (AMD Radeon HD 7340)
++ AMD E2-1800 APU (AMD Radeon HD 7340)
++ AMD E1-2500 APU (AMD Radeon HD 8240)
++ AMD E1-1200 APU (AMD Radeon HD 7310)
++ AMD E1-300 APU (AMD Radeon HD 6310)
++ AMD Mobility Radeon™ HD 8000M Series/ HD 7000M Series/ HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon™ HD 6000 Series/ HD 5000 Series
++ AMD PowerXpress™ enabled notebooks using AMD chipsets
++ AMD A10 Series APU: ​HD 8000G Series/ HD 7000G Series
++ AMD A8 Series APU: HD 8000G Series/ HD 7000G Series/ HD 6000G Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000G Series/ HD 7000G Series/ 6000G Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000G Series/ HD 7000G Series/ HD 6000G Series
++ AMD A10-5745M/ AMD A10-4657M/ AMD A10-4655M
++ AMD A8-4557M/ AMD A8-4555M/ AMD A8-5545M
++ AMD A6-5345M/ AMD A6-4455M/ AMD A6-5200
++ AMD A4-4455M/ AMD A4-5000/ AMD A4-4355M
++ AMD E2-3000/ AMD E2-2000/ AMD E2-1800
++ AMD E1-2500/ AMD E1-2100/ AMD E1-1500/ AMD E1-1200
++ AMD E-300/ AMD C-70/ AMD C-60
++ AMD A6-1450 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8250
++ AMD A4-1250 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8210
++ AMD A4-1200 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8180
++ AMD Z-60/ AMD Z-01