Driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1 vừa được AMD giới thiệu cách đây ít giờ. Chú ý: đây là phiên bản Beta nên có khả năng sẽ có nhiều lỗi, vui lòng tháo bản driver cũ ra trước khi cài đặt phiên bản driver nầy

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1:
++ Ngày phát hành: 17/03/2014
++ Yêu cầu hệ thống: Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1 32bit và 64bit
++ Catalyst Version: 14.3
++ Direct3D Version: 9.14.10.01017
++ OpenGL Version: 6.14.10.12798
++ OpenCL Version: ?
++ Catalyst Control Center Version: 2014.0312.1131.18796
++ Mantle: ?
++ Mã số: RN-WIN-B14.3V1.0
++ Link download: đây

Những thay đổi trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1:
++ Vài lỗi về âm thanh khi kích hoạt CrossFire kèm theo V-syns đã được fix.
++ Call of Duty: Ghosts: thêm profiles Quad CrossFire, giảm thời gian load game.
++ Thief: Hỗ trợ AMD Mantle và AMD True Audio, cải thiện chế độ nhìn khi kích hoạt cấu hình CrossFire, vẫn còn bị nhấp nháy hình ảnh.
++ BattleField 4: sửa lỗi V-sync khi kích hoạt CrossFire kèm theo Mantle, chế độ Eyefinity với cấu hình Quad CrossFire chưa ổn định.
++ Titanfall: vẫn còn lỗi gì đó
++ Vui lòng tắt công nghệ AMD Enduro trên nền Windows 8.1.
++ Tạm thời vẫn còn lỗi GPU thứ 2 chạy ở hiệu năng thấp khi kích hoạt CrossFire.

Lưu ý khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1:
++ Tháo bỏ hoàn toàn driver cũ khi cài driver mới nầy.
++ Laptop dựa trên công nghệ AMD Enduro hoặc PowerXpress™ hiện tại không hỗ trợ các dòng lệnh của Mantle.
++ Hình ảnh bên phải có thể không hiện khi kích hoạt CrossFire hoặc Stereo 3D.
++ 1 vài dòng laptop không thể xài được phiên bản driver nầy (như Toshiba, Sony VaiO, Pananic), tốt nhất nên xài bản driver kèm theo máy

Danh sách các GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 14.3 Beta 1 hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 200 Series / AMD Radeon™ R7 200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000 Series / AMD Radeon™ HD 7000 Series / AMD Radeon™ HD 6000 Series
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series
++ AMD A10 Series APU: ​ HD 8000D Series / HD 7000D Series
++ AMD A8 Series APU: HD 8000D Series / HD 7000D Series / HD 6000D Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000D Series / HD 7000D Series / HD 6000D Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000D Series / HD 7000D Series / HD 6000D Series
++ AMD E2-3000 APU (AMD Radeon HD 8280) / AMD E1-2500 APU (AMD Radeon HD 8240) / AMD E2-2000 APU (AMD Radeon HD 7340) / AMD E1-1200 APU (AMD Radeon HD 7310) / AMD E2-1800 APU (AMD Radeon HD 7340) / AMD E1-300 APU (AMD Radeon HD 6310)
++ AMD Mobility Radeon™ HD 8000M Series / AMD Mobility Radeon™ HD 7000M Series / MD Mobility Radeon™ HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon™ HD 6000 Series / AMD Mobility Radeon™ HD 5000 Series
++ AMD A10 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series
++ AMD A8 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series / HD 6000G Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series / HD 6000G Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series / HD 6000G Series
++ AMD A10-5745M / AMD A10-4657M / AMD A10-4655M / AMD A8-4557M / AMD A8-4555M / AMD A8-5545M / AMD A6-5345M / AMD A6-4455M / AMD A6-5200 / AMD A4-4455M / AMD A4-5000 / AMD A4-4355M / AMD E2-3000 / AMD E2-2000 / AMD E2-1800 / AMD E1-2500 / AMD E1-2100 / AMD E1-1500 / AMD E1-1500 / AMD E1-1200 / AMD E-300 / AMD C-70 / AMD C-60
++ AMD A6-1450 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8250 / AMD A4-1250 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8210 / AMD A4-1200 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8180
++ AMD Z-60 / AMD Z-01