Driver card màn hình AMD Catalyst 13.x dành cho Radeon HD 7790

AMD âm thầm tung ra phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.x dành cho Radeon HD 7790

Tags: card màn hình driver HD 7790

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.x dành cho Radeon HD 7790

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.x dành cho Radeon HD 7790

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.x dành cho GPU Radeon HD 7790 trên nền Windows nhằm tối ưu hiệu năng và fix lỗi khi kích hoạt TressFX trong game Tomb Raider.

Thông tin phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.x:
++ Driver Packaging Version: 12.101.2.1-130416a-156000E-ATI
++ Catalyst Version: 04/16/2013, 12.101.2.1000
++ 2D Driver Version: 8.01.01.1295
++ Direct3D Version: 9.14.10.0968
++ OpenGL Version: 6.14.10.12131
++ OpenCL Version: 10.0.1124.2
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0416.1149.19347

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
++ Windows Vista (32 & 64-bit versions with SP2 or higher)
++ Red Hat Enterprise Linux
++ SUSE Linux Enterprise
++ OpenSUSE
++ Ubuntu

Sản phẩm tương thích: tất cả card màn hình dùng GPU Radeon HD 7790.

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.x dành cho Radeon HD 7790: dành cho Windows, dành cho Linux.