Driver card màn hình AMD Catalyst 13.5 Beta 3

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.5 Beta 3 chủ yếu hỗ trợ thêm dòng GPU Radeon HD 8000 sắp được ra mắt đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu năng trong 1 số dòng game. Chú ý: nhớ remove phiên bản 13.4 ra trước khi cài bản nầy

Tags: card màn hình driver AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.5 Beta 3

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.5 Beta 3

Thông tin phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.5 Beta 3:
++ Catalyst Version: 13.5
++ Direct3D Version:
++ OpenGL Version:
++ OpenCL Version:
++ Catalyst Control Center Version:

Những điểm sáng trong bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.5 Beta 3: cải thiện hiệu năng game của dòng Radeon HD 7000:
++ Far Cry 3: Cải thiện hiệu năng thêm 4% khi kích hoạt Anti-Aliasing
++ Shogun II: Cải thiện hiệu năng thêm 20% khi kích hoạt 8x Anti-Aliasing
++ Tomb Raider: Cải thiện hiệu năng thêm 6%
++ Bioshock: Cải thiện hiệu năng thêm 6%
++ Borderlands 2: Cải thiện hiệu năng thêm 17%
++ Tiếp tục sửa lỗi vớ vẫn khi kích hoạt TressFX của dòng HD 7790 trong game Tomb Raider

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
++ Windows Vista (32 & 64-bit versions with SP2 or higher)

Tương thích với những dòng GPU AMD sau:
++ AMD Radeon™ HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000 Series

Link download: Desktop / Laptop