Driver card màn hình AMD Catalyst 13.4

AMD vừa giới thiệu driver card màn hình AMD Catalyst 13.4 WHQL đầu tiên trong 3 tháng gần đây trùng hợp với sự ra mắt của Radeon HD 7990 cách đây vài ngày. Catalyst Software Suite bao gồm driver và phần mềm hệ thống của GPU Radeon và IGPs, driver HDMI và 1 số AMD APP để hỗ trợ tăng tốc các ứng dụng media

Tags: card màn hình driver AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.4

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.4

Thông tin phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.4:
++ DriverVersion: 03/28/2013, 12.104.0.0000 12.104-130328a-155980C-ATI
++ Catalyst: 13.4
++ Catalyst Control Center: 2013.0328.2218.38225
++ Direct 3D: 9.14.10.0969
++ Open GL: 6.14.10.12217
++ Open CL: 10.0.1124.2 (Driver Integrated)
++ Sign Date: April 19 (Microsoft WHQL)

Những điểm sáng trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.4:
++ Hỗ trợ GPU AMD Radeon HD7790 và AMD Radeon HD 7990.
++ Tối ưu hiệu năng cho game Far Cry 3, Crysis 3 và 3DMark.
++ Gia tăng hiệu năng đáng kể cho game Skyrim, Boderlands 2, Guild Wars 2, Tomb Raider và Hitman Absolution.
++ Đối với dòng HD 7790, sữa lỗi ngớ ngẫn khi kích hoạt TressFX trong game Tomb Raider.
++ Sửa lỗi nháy hình khi kích hoạt ứng dụng dùng DirectX 9.0c.
++ Sửa lỗi dựng hình trong game Tomb Raider khi kích hoạt TressFX ở cấu hình đơn GPU hoặc AMD Crossfire.
++ Sửa lỗi dựng hình trong game Call of Duty – Black Ops 2, Alan Wake.
++ Sửa lỗi dựng hình trong game Battle Field: Bad Company 2 khi bật chế độ khử răng cưa.
++ Sửa lỗi nháy hình của Adobe Photoshop CS6 trên nền Windows 8.
++ Batman Arkham City (1920x1200): Tăng hiệu năng thêm 5%
++ Borderlands 2 (2560x1600): Tăng hiệu năng thêm 10%
++ Quake Wars (1920x1200): Tăng hiệu năng thêm 13%
++ Hitman Absolution (2560x1600): Tăng hiệu năng thêm 11%
++ Wolfenstein MP (1920x1080): Tăng hiệu năng thêm 11%
++ Civilization V (2560x1600): Tăng hiệu năng thêm 5%

Tương thích các dòng GPU sau:
++ AMD Radeon™ HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000 Series

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
++ Windows Vista (32 & 64-bit versions with SP2 or higher)

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.4:
++ AMD Catalyst 13.4 Win 8 | Win 7 | Vista (32-bit)
++ AMD Catalyst 13.4 Win 8 | Win 7 | Vista (64-bit)
++ AMD Catalyst Mobility 13.4 Win 8 | Win 7 | Vista (32-bit)
++ AMD Catalyst Mobility 13.4 Win 8 | Win 7 | Vista (64-bit)
++ AMD Catalyst 13.4 Linux driver