Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3

AMD sửa lỗi OpenGL của phiên bản 13.3 Beta 2 bằng cách phát hành driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3.

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3 ngoài việc sửa lỗi OpenGL cho game và các ứng dụng sử dụng như FurMark không thể hoạt động được còn fix các lỗi khác phát sinh từ các phiên bản driver beta khác:
++ Tăng hiệu năng game Sim City 5 lên 16%
++ Tăng hiệu năng game Far Cry 3 thêm 5%
++ Tối ưu và ổn định hiệu năng của game Tomb Raider và Hitman Absolution.
++ Fix lỗi bị nhiễu màn hình khi kích hoạt TressFX của cấu hình đơn GPU hoặc Crossfire trong game Tomb Raider.

Phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3 bao gồm:
++ Driver Packaging Version: 12.10.17-130318a-154717E-ATI
++ Catalyst Version: 13.3
++ 2D Driver Version: 8.01.01.1295
++ Direct3D Version: 9.14.10.0968
++ OpenGL Version:6.10.10.12172
++ OpenCL Version: 10.0.1124.2
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0318.2231.38608

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 3 tương thích với các dòng Radeon sau:
++ AMD Radeon HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000 Series

Link download, chỉ tương thích Windows Visita, Windows 7 và WIndows 8 phiên bản 32bit và 64bit.