Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2 là phiên bản driver nâng cao hiệu suất cho số dòng game đồng thời fix 1 số lỗi từ phiên bản driver trước đó.

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2 tăng hiệu năng trong game Sim City 5 lên 16%, game Far Cry 3 lên 5%. Ngoài ra nó còn sửa lỗi ổn định hiệu năng cho game Tomb Raider và Hitman Absolution, đồng thời fix lỗi bị nhiễu màn hình khi kích hoạt TressFX của cấu hình đơn GPU hoặc Crossfire trong game Tomb Raider.

Phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2 bao gồm:
++ Driver Packaging Version: 12.10.17-130314a-154593E-ATI
++ Catalyst Version: 13.3
++ 2D Driver Version: 8.01.01.1295
++ Direct3D Version: 9.14.10.0968
++ OpenGL Version: 6.14.10.12172
++ OpenCL Version: 10.0.1124.2
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0314.1701.28699

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 2 tương thích với các dòng Radeon sau:
++ AMD Radeon HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000 Series

Link download driver ở đây (chi tương thích với Windows Vista, Windows 7, Windows 8 phiên bản 32bit và 64 bit).