Driver card màn hình AMD Catalyst 13.2 Beta 7

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.2 Beta 7 có khả năng fix lỗi bị treo liên tục khi người dùng update bảng patch mới của Crysis 3.

Tags: card màn hình driver AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.2 Beta 7

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.2 Beta 7

Ngoài khả năng sửa lỗi bản patch mới của Crysis 3 thì driver card màn hình AMD Catalyst 13.2 Beta 7 đã bao gồm tất cả các bản sửa lỗi được tìm thấy trong các phiên bản trước như sau:
++ Sửa lỗi bị vết răng cưa nhỏ trong Crysis 3
++ Sửa lỗi scaling khi kích hoạt Crossfire trong game Hitman Absolution
++ Sửa lỗi dựng hình trong game Call of Duty - Black Ops 2
++ Tăng hiệu năng 10% trong game Far Cry 3 với res 2560x1600 và 8xAA
++ Hỗ trợ cấu hình CrossFire trong phiên bản 3Mark mới trên nền Windows 8
++ Cải thiện hiệu năng trong bản Crysis Multi-Player 3 Beta lên đến 50% khi khử răng cưa 4x và 8x MSAA được kích hoạt.
++ Cải thiện hiệu suất lên đến 15% khi bật MSAA trong game Crysis beta 3
++ Giảm độ trễ trong Skyrim, Boderlands 2, và Guild Wars 2
++ Tăng hiệu năng 10% trong game Crysis 2
++ Fix vài lỗi dựng hình vớ vẫn cho các ứng dụng trên nền DirectX9.0c

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.2 Beta 7 tương thích hoàn toàn với dòng card màn hình AMD Radeon HD 5000, 6000 và 7000 trên nền Windows Vista, Windows 7 và Windows 8. Link download tại đây.