Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5 tiếp tục sửa lỗi phát sinh cho dòng card R9 290 và R9 270x. Đặc biệt, nó cũng fix luôn vài lỗi trong tựa game Starcraft

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5:
++ Driver Packaging Version: 13.25.18-131129a-165578E-ATI
++ Catalyst Version: 13.11
++ Direct3D Version: 9.14.10.01001
++ OpenGL Version: 6.14.10.12614
++ OpenCL Version: 10.0.1348.4
++ Catalyst Control Center Version: 2013.1129.1143.20969

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5 trên nền Windows:
++ Tích hợp tất cả những điểm mới trong phiên bản Catalyst 13.11 Beta 9.4
++ Sửa lỗi mất phần AMD Overdrive trong AMD Catalyst Control Center cho dòng AMD Radeon™ R9 290
++ Sửa lỗi nhấp nháy màn hình cho dòng AMD Radeon™ R9 270x
++ Game Starcraft® hết bị vài lỗi với vẫn từ báo cáo của game thủ
++ Ổn định khung hình khi kích hoạt AMD Quad CrossFire™ cho tựa game Hitman: Absolution, and Total War™​: Rome 2

Các dòng GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5 hỗ trợ:
++ AMD A10 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series, HD 6000D Series
++ AMD E2-3000 APU: AMD Radeon HD 8280
++ AMD E2-2000 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD E2-1800 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD A8 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series, HD 6000D Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series, HD 6000D Series
++ AMD E1-2500 APU: AMD Radeon HD 8240
++ AMD E2-2000 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD E1-1200 APU: AMD Radeon HD 7310
++ AMD E2-1800 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD E1-300 APU: AMD Radeon HD 6310
++ ​AMD Radeon™ R9 200 Series/ AMD Radeon HD 7900 Series/ AMD Radeon HD 7800 Series/ AMD Radeon HD 7700 Series/ AMD Radeon HD 7300 Series/ AMD Radeon HD 6900 Series/ AMD Radeon HD 6800 Series/ AMD Radeon HD 6700 Series/ AMD Radeon HD 6600 Series/ AMD Radeon HD 6500 Series/ AMD Radeon HD 6300 Series/ AMD Radeon HD 6200 Series/ ATI Radeon HD 5900 Series/ ATI Radeon HD 5800 Series/ ATI Radeon HD 5700 Series/ ATI Radeon HD 5600 Series/ ATI Radeon HD 5500 Series/ ATI Radeon HD 5400 Series
++ AMD Mobility Radeon™ HD 8000M Series/ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6900M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6800M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6300M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6300 Series/ AMD Mobility Radeon HD 6200 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5800 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5700 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5600 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5400 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5100 Series
++ AMD PowerXpress™ enabled notebooks using AMD chipsets
++ AMD A10 Series APU: HD 8000G Series, HD 7000G Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000G Series, HD 7000G Series, HD 6000G Series
++ AMD A10-5745M/ AMD A10-4657M/ AMD A10-4655M/ AMD A8-4557M/ AMD A8-4555M/ AMD A8-5545M/ AMD A6-5345M/ AMD A6-4455M/ AMD A6-5200/ AMD A4-4455M/ AMD A4-5000/ AMD A4-4355M
++ AMD A8 Series APU: HD 8000G Series, HD 7000G Series, HD 6000G Series
++ AMD A4 Series APU: ,HD 8000G Series, HD 7000G Series, HD 6000G Series
++ AMD E2-3000/ AMD E2-2000/ AMD E2-1800/ AMD E1-2500/ AMD E1-2100/ AMD E1-1500/ AMD E1-1500/ AMD E1-1200/ AMD E-300/ AMD C-70/ AMD C-60
++ AMD PowerXpress™ enabled notebooks using AMD chipsets
++ AMD A6-1450: Mobility Radeon™ HD 8250
++ AMD A4-1250: Mobility Radeon HD 8210
++ AMD A4-1200: Mobility Radeon HD 8180
++ AMD Z-01/ AMD Z-60

Lưu ý: hầu hết laptop sẽ chạy được phiên bản driver nầy trừ 1 số dòng laptop của Sony, Toshiba và Panasonic (phải xài phiên bản driver kèm theo máy)

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.5: Desktop/ Laptop