Driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta

AMD vừa tung ra driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta. AMD Catalyst 13.10 Beta sẽ bao gồm những tính năng/những bản sữa lỗi từ phiên bản AMD Catalyst 13.8 Beta 2. Hiện tại chỉ có phiên bản dành cho Windows, chưa có cho Linux. Dưới đây là bản chi tiết

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta:
++ Driver Packaging Version:
13.20.11-130904a-161995E-ATI
++ Catalyst Version: 13.10
++ Direct3D Version: 9.14.10.0991
++ OpenGL Version: 6.14.10.12441
++ OpenCL Version: 10.0.1307.1
++ Catalyst Control Center Version:
2013.0905.312.3832

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta:
++ Đầy đủ các tính năng trong bản Catalyst 13.8 Beta 2.
++ Sữa lỗi chỉ chạy ở tốc độ x1 khi kích hoạt cấu hình Crossfire dành cho card màn hình thứ 2.
++ Đối với game Rome Total War 2: thêm cấu hình AMD CrossFire, tăng thêm 20% khi chạy Crossfire ở thiết lập extreme với res 2560 x 1600.
++ Đối với game Saints Row 4: thêm cấu hình AMD CrossFire, tăng thêm 20% khi chạy Crossfire ở thiết lập extreme với res 2560 x 1600.
++ Đối với game Metro Last Light: thêm cấu hình AMD CrossFire, tăng thêm 10% khi chạy Crossfire ở thiết lập extreme với res 2560 x 1600.
++ Tối ưu frame pacing cho các game sau: Tomb Raider, Metro Last Light, Sniper Elite, World of Warcraft, Max Payne 3, Hitman Absolution.

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)

Tương thích các dòng GPU sau:
++ AMD Radeon HD 7000 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 8000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000M Series

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.10 Beta: Desktop / Laptop