Driver card màn hình AMD Catalyst 12.11 Beta 7

Không ngoài mục đích nhằm nâng cao hiệu năng cho card màn hình, AMD tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 12.11 Beta 7.

Tags: card màn hình driver AMD Radeon

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 12.11 Beta 7

Driver card màn hình AMD Catalyst 12.11 Beta 7

Driver card màn hình AMD Catalyst 12.11 Beta 7 được AMD giới thiệu chủ yếu tối ưu hiệu năng cho các dòng GPU 28nm thuộc dòng HD7000 như: HD7700, HD7800 và HD7900, đặc biệt đã fix được lỗi sụt giảm hiệu năng trầm trọng trong 1 số game. Vài điểm sáng như:
++ Tăng 10%-15% trong game Battlefield 3 in most cases
++ Tăng 7% trong game Metro 2033
++ Tăng 10% trong game DIRT Showdown
++ Tăng 8% trong game Sleeping Dogs
++ Tăng 12% trong game Civilization V
++ Tăng 10% trong game StarCraft II
++ Tăng 8% trong game Sniper Elite: V2

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 12.11 Beta 7:
++ Dành cho Windows 7, Windows 8 và Vista
++ Dành cho Windows 7, Windows 8 và Vista kèm theo Microsoft .Net 4 framework

Chú ý rằng phiên bản driver nầy sẽ không tương thích với 1 số dòng laptop sau:
++ Chạy ở phiên bản cao hơn driver nầy
++ Laptop Toshiba, Sony VaiO và Panasonic