Driver card màn hình AMD Catalyst 12.10 WHQL

Đến hẹn lại lên, AMD sau khi giới thiệu phiên bản 12.8 Beta 3 thì ngay lập tức giới thiệu driver card màn hình AMD Catalyst 12.10 WHQL có chứng nhận tương thích với phiên bản Windows 7 và Windows 8.

Tags: card màn hình AMD Radeon driver

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 12.10 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 12.10 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 12.10 WHQL nầy phù hợp với dòng Radeon HD 5000, HD 6000 và HD 7000 với chứng nhận tương thích hoàn toàn với Windows 8. Còn trên di động, driver sẽ tương thích thêm với các dòng card mới ra mắt của AMD như: HD 7900M, HD 7800M và HD 7700M. Link download:

++ Phiên bản Desktop 32bit x86 cho Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8
++ Phiên bản Desktop 64bit x64 cho Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8
++ Phiên bản Laptop 32bit x86 cho Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8
++ Phiên bản Laptop 64bit x64 cho Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8
Bonus thêm link download:
++ AMD HydraVision™ (9 Desktop ảo trên máy tính)
++ Phiên bản Driver AMD Catalyst 12.11 Beta 4 32bit & 64bit