Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL được NVIDIA phát hành vào ngày 11/09/2013 với 1 số update quan trọng so với bản driver 320.49 WHQL trước đó

Tags: driver card màn hình quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL

Các tính năng mới của driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL:
++ NVIEW nâng cấp lên 140.75.
++ NvWMI 2.12 dựa trên giao diện cơ bản của WMI dành cho hệ thống doanh nghiệp, hỗ trợ Quadro Sync, GPU Power Management.
++ NvAPI được thêm các hàm API mới quản lý độ trễ khi đồng bộ, sữa lỗi không tương thích với 1 số dòng Workstation (đọc kỹ manual không có lỗi ráng chịu).
++ NVIDIA Control Panel -> Workstation Category -> Set Up Mosaic Page --Control Display: bạn có thể cài đặt quản lý màn hình dựa trên cấu hình của Mosaic.
++ Chế độ nhóm Multiple Mosaic: Provides multiple Mosaic/Premium Mosaic topologies to be active on a single system. Configurable using the ConfigureMosaic tool. GPUDirect for Video - improved GPUDirect for Video performance on Premium Mosaic configurations.

1 số tính năng khác của driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL:
++ Hỗ trợ CUDA 5.5
++ Hỗ trợ OpenGL 4.3
++ Hỗ trợ Open Computing Language (OpenCL) 1.1 cho Quadro FX Series x700 và các dòng mới hơn kể cả Quadro FX4600 và FX 5600
++ Hỗ trợ DirectX 11

Các dòng GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Products: K6000, K600, K5000, K4000, K2000D, K2000, FX 5800, FX 580, FX 570, FX 5600, FX 4800, FX 4700 X2, FX 4600, FX 380 Low Profile, FX 3800, FX 380, FX 370 Low Profile, FX 3700, FX 370, FX 3450, FX 1800, FX 1700, CX, 6000, 600, 5000, 410, 4000, 400, 2000D, 2000
++ Quadro NVS series: NVS 510, NVS 450, NVS 420, NVS 315, NVS 310, NVS 300, NVS 295, NVS 290
++ Quadro Plex series: S Series, Model IV, D Series, 7000
++ Quadro Sync series: Sync, G-Sync II
++ C-Class Processors: Tesla C2075, Tesla C2070, Tesla C2050, Tesla C1060
++ M-Class Processors: Tesla M2090, Tesla M2075, Tesla M2070-Q, Tesla M2070, Tesla M2050, Tesla M1060
++ X-Class Processors: Tesla X2090
++ S-Class Systems: Tesla S2050, Tesla S1070
++ K-Series Processors: Tesla K10
++ Quadro Blade/Embedded Graphics Board series ONLY, not for Notebooks: Quadro K5000M, Quadro K4000M, Quadro K3000M, Quadro FX 880M, Quadro FX 770M, Quadro FX 370M, Quadro FX 3600M, Quadro FX 2800M, Quadro 500M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 1000M
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ Quadro Notebook Products: K5000M, K4000M, K3000M, K2000M, K1000M, K500M, 5010M, 5000M, 4000M, 3000M, 2000M, 1000M, FX 880M, FX 770M, FX 570M, FX 380M, FX 3800M, FX 370M, FX 3700M, FX 360M, FX 3600M, FX 2800M, FX 2700M, FX 1800M, FX 1700M, FX 1600M
++ NVS Notebook Series: NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 5100M, NVS 4200M, NVS 320M, NVS 3100M, NVS 2100M, NVS 160M, NVS 150M, NVS 140M, NVS 135M, NVS 130M

Link download driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.86 WHQL: Desktop 32bit/ Desktop 64bit/ Laptop 32bit/ Laptop 64bit.