Driver card màn hình NVIDIA Quadro 310.70 WHQL

NVIDIA vừa mới giới thiệu driver card màn hình NVIDIA Quadro 310.70 WHQL dành cho phiên bản desktop và laptop.

Tags: card màn hình driver NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 310.70 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 310.70 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 310.70 WHQL là phiên bản driver thứ 4 trong dòng driver R3.10 hỗ trợ tối ưu cho doanh nghiệp (Optimal Drivers for Enterprise), đây là phiên bản dành riêng cho nhu cầu tính ổn định trong thời gian dài được chứng nhận bởi ISV, các nhà OEM và các khách hàng là doanh nghiệp. Driver NVIDIA Quadro 310.70 WHQL cung cấp hiệu năng tốt và ổn định hơn cả phiên bản trước đó, bao gồm luôn việc sửa các lỗi ở phiên bản trước. 1 vài tính năng được ghi ra dưới đây nhưng bạn có thể xem thêm ở website của NVIDIA:
++ Sửa lỗi file Nvcompiler.dll khi lần đầu tiên kích hoạt OpenCL.
++ Driver không hoạt động khi chạy trên nền DirectX 11.
++ Không tương thích driver với dòng Bentley MicroStation.
++ Lỗi tràn bộ nhớ khi chạy trên dòng Quadro 6000/5000/2000.
++ Không thể kích hoạt chết độ "enable video editing" trong NVIDIA Control Panel nếu người dùng không dùng quyền Administrator.

Link download driver card màn hình NVIDIA Quadro 310.70 WHQL:

++ Phiên bản Desktop 64bit x64 dành cho Windows Vista/ Windows 7 và Windows 8

++ Phiên bản Desktop 32bit x86 dành cho Windows Vista/ Windows 7 và Windows 8

++ Phiên bản Laptop 64bit x64 dành cho Windows Vista/ Windows 7 và Windows 8

++ Phiên bản Laptop 32bit x86 dành cho Windows Vista/ Windows 7 và Windows 8