Card màn hình EVGA GeForce GT 740

EVGA là hãng chơi trội nhất trong các hãng card màn hình khi giới thiệu cùng lúc 9 phiên bản card màn hình EVGA GeForce GT 740. Nhớ trước đây thì EVGA cũng đã giới thiệu 6 con GTX 760, 10 con GTX 770 và 7 con GTX 780

Tags: card màn hình EVGA GT 740

mua card màn hình

Card màn hình EVGA GeForce GT 740

Card màn hình EVGA GeForce GT 740

Đặc điểm chung của 9 card màn hình EVGA GeForce GT 740:
++ 384 nhân CUDA
++ Sử dụng bộ nhớ GDDr3 hoặc GDDr5
++ Có các phiên bản 1GB, 2GB hoặc 4GB bộ nhớ
++ Giao tiếp bộ nhớ 128 bit
++ Dùng thiết kế tản nhiệt 1 hoặc 2 slot
++ Giá cao hơn hẵn mấy dòng GT 740 khác (cái nầy tự viết)

Danh sách 9 card màn hình EVGA GeForce GT 740:

EVGA GeForce GT 740 GDDr5 Model
EVGA GeForce GT 740 4GB Superclocked 04G-P4-3748-KR
EVGA GeForce GT 740 2GB Superclocked 02G-P4-3747-KR
EVGA GeForce GT 740 2GB FTW 02G-P4-3744-KR
EVGA GeForce GT 740 1GB Superclocked 01G-P4-3743-KR
EVGA GeForce GT 740 1GB FTW 01G-P4-3742-KR
EVGA GeForce GT 740 GDDr3 Model
EVGA GeForce GT 740 4GB Superclocked (Dual Slot) 04G-P4-2747-KR
EVGA GeForce GT 740 4GB Superclocked (Single Slot) 04G-P4-2744-KR
EVGA GeForce GT 740 2GB Superclocked (Dual Slot) 02G-P4-2743-KR
EVGA GeForce GT 740 2GB Superclocked (Single Slot) 02G-P4-2742-KR

Quá nhiều phiên bản EVGA GeForce GT 740 thì làm sao mà bán nổi

Quá nhiều phiên bản EVGA GeForce GT 740 thì làm sao mà bán nổi

Muốn biết thêm chi tiết thì vào đây mà đọc, mình thấy khả năng bê hết 9 con card nầy về đuối quá