Water Block AquaComputer dành cho card màn hình AMD Radeon R9 Nano

AquaComputer hôm nay vừa chính thức giới thiệu bộ Water Block hoàn chỉnh đầu tiên dành cho card màn hình AMD Radeon R9 Nano với tên gọi Kryographics R9 Nano. Cá nhân không biết điều nầy có cần thiết không vì theo review thì nó cũng không quá nóng và ép xung đối với nó khó và không cần thiết lắm

Tags: card màn hình AMD R9 Nano

mua card màn hình

Water Block AquaComputer dành cho card màn hình AMD Radeon R9 Nano

Water Block AquaComputer dành cho card màn hình AMD Radeon R9 Nano

Water Block AquaComputer dành cho card màn hình AMD Radeon R9 Nano có đến 6 phiên bản. Nó cũng như các phiên bản Water Block trước từ AquaComputer nên ngoại hình chả có gì đặc biệt. Nó làm mát luôn cả GPU và các chip bộ nhớ cũng như VRM. AquaComputer cho phép pre-order từ thứ 6 11/09 nầy và sẽ bắt đầu giao hàng vào tuần sau.

Dưới đây là danh sách 6 phiên bản cũng như giá (bao gồm VAT):
++ kryographics for Radeon R9 NANO – 94,90 Euro
++ kryographics for Radeon R9 NANO acrylic glass edition – 104,90 Euro
++ kryographics for Radeon R9 NANO black edition – 104,90 Euro
++ kryographics for Radeon R9 NANO, nickel plated version – 109,90 Euro
++ kryographics for Radeon R9 NANO acrylic glass edition, nickel plated version – 119,90 Euro
++ kryographics for Radeon R9 NANO black edition, nickel plated version – 119,90 Euro