Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.6

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.6, trong đó techpowerup cũng xác nhận là NVIDIA sẽ phát hành ra phiên bản card màn hình cao cấp GTX Titan Black

Tags: card màn hình NVIDIA AMD

mua card màn hình

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.6

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.6

Những điểm mới trong phiên bản GPU-Z 0.7.6:
++ Tự phát hiện thêm nhà cung cấp Ram đang dùng cho GPU.
++ Hỗ trợ chế độ đọc BIOS của card màn hình tốt hơn với việc nâng cấp đọc NVFlash.
++ Tối ưu khả năng theo dõi điện năng của dòng NVIDIA GTX 780 Ti.
++ Thêm thông tin của dòng card Intel Iris 5200.
++ Thêm thông tin của dòng card AMD Radeon R7 M265, R5 M230, Kaveri A10-7850K, A10-770K, AMD FireStream 9350, HD 8530M và HD 8650D.
++ Thêm thông tin của dòng card NVIDIA GTX Titan Black, GTX 750 (GM107), GTX 750 Ti (GM107), GeForce 840M (GM108), GTX 760 (192-bit), GT 750M (Apple), GT 735M và GT 720M.

Link download GPU-Z 0.7.6: phiên bản thường/ phiên bản skin ASUS