Cùng xem Fable Legends với DirectX 12 và 4K

Chúng ta cùng xem những hình ảnh tráng lệ và rực rỡ trong game Fable Legends khi kích hoạt DirectX 12 và ở res 4K. Cảm ơn pcper đã cung cấp đoạn video đầy thích thú và mê hoặc nầy. Điểm đáng tiếc duy nhất trong video nầy là việc tác giả đang dùng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 980 Ti mà 99% người dùng chưa rớ tới

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Cùng xem Fable Legends với DirectX 12 và 4K

Cùng xem Fable Legends với DirectX 12 và 4K

Fable Legends nầy sẽ chủ yếu tập trung người dùng nhìn rõ vào GPU với DirectX 12 và đây sẽ là đại diện những gì cải tiến từ DirectX 12 đem lại cho chúng ta với những tựa game sắp ra mắt. Thôi nói thì dài dòng, mời bạn xem video:

Còn đây là 1 video benchmark game Fable Legends với vài card màn hình NVIDIA và AMD. Cấu hình bao gồm:
++ Processors: Intel Core i7-6700K (Skylake, 4-core)
++ Graphics Cards:
++ ++ NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
++ ++ NVIDIA GeForce GTX 980
++ ++ NVIDIA GeForce GTX 960
++ ++ NVIDIA GeForce GTX 950
++ ++ AMD Radeon R9 Fury X
++ ++ AMD Radeon R9 390X
++ ++ AMD Radeon R9 380
++ ++ AMD Radeon R7 370
++ Resolutions: 1920×1080 / 3840×2160
++ Presets: Ultra
++ API: DX12