Chi tiết lộ trình AMD giới thiệu card màn hình giao đoạn 2016-2018

Dưới đây là chi tiết lộ trình AMD giới thiệu card màn hình giao đoạn 2016-2018. Nhìn chung thì chúng ta cũng biết hạo rất nhiều rồi nhờ vào các tin đồn liên tục

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

Chi tiết lộ trình AMD giới thiệu card màn hình giao đoạn 2016-2018

Chi tiết lộ trình AMD giới thiệu card màn hình giao đoạn 2016-2018

AMD Polaris 10 và Polaris 11 sẽ thay thế cho dòng Radeon Fury và Radeon 300: dựa theo hình lộ trình trên thì ta thấy rõ kiến trúc Polaris sẽ thay thế cho dòng Radeon Fury và Radeon 300. 1 điểm đáng chủ ý là tất cả các chip đều được thay thế bởi Polaris, như vậy thì dòng Radeon 400 sẽ không có chuyện rename chăng? Cái nầy thì chờ AMD trả lời trực tiếp thôi chứ chả dám đoán mò.

AMD Radeon R9 490 và R9 480 sẽ dựa trên Polaris 10: dòng Polaris 10 chắc chắn là dòng cao cấp dùng để thay thế cho dòng Fury còn dòng Polaris 11 sẽ là dòng tầm trung. Chúng ta thấy rõ ràng dòng Fury mà điển hình cao cấp là Radeon Pro Duo vừa ra mắt sẽ không được nhắc lại trong lộ trình chứng tỏ dòng Fury đã kết thúc. Ngoài ra, Polaris 10 và 11 sẽ hỗ trợ HEVC de/encoding, HDMI 2.0 và DisplayPort 1.3.

AMD Vega và Navi: Vega là kiến trúc đầu tiên dùng loại bộ nhớ HBM2 và xuất hiện năm 2017. Còn vào năm 2018 là kiến trúc Navi với thế hệ bộ nhớ tiếp theo.

Nhìn cái lộ trình như vầy hứng hơn cái sơ đồ ở trên

Nhìn cái lộ trình như vầy hứng hơn cái sơ đồ ở trên