AMD giới thiệu website radeon.com

Với sự giới thiệu card màn hình Radeon RX 480 thì AMD cũng chính thức ra mắt website radeon.com với chức năng chính là giới thiệu thông số kỹ thuật các dòng card Radeon, update driver và download software hỗ trợ

Tags: card màn hình AMD RX 480

mua card màn hình

AMD giới thiệu website radeon.com

AMD giới thiệu website radeon.com

Về cơ bản mà nói thì website radeon.com của AMD sẽ là nơi mà Radeon Technologies Group quảng cáo tất cả những gì mà họ làm. Thôi thì quảng cáo cho vui để xem liệu radeon.com có cách thức hoạt động giống geforce.com của NVIDIA không nhỉ.