3-way và 4-way SLI card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1080 sẽ bị giới hạn ứng dụng

Theo tin tức tôi vừa nhận được thì người dùng sẽ bị giới hạn ứng dụng khi kích hoạt cấu hình 3-way và 4-way SLI card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1080. Cụ thể là ứng dụng benchmark sẽ được driver hỗ trợ dùng được cấu hình nầy còn game thì chi được driver hỗ trợ xài cấu hình 2-way SLI mà thôi

Tags: card màn hình NVIDIA GTX 1080

mua card màn hình

3-way và 4-way SLI card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1080 sẽ bị giới hạn ứng dụng

3-way và 4-way SLI card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1080 sẽ bị giới hạn ứng dụng

Card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1080 có thể sử dụng cấu hình 2-way SLI bằng cầu nối SLI HB 1 cách dễ dàng trong khi cấu hình 3-way và 4-way sẽ bị hạn chế rất nhiều. Driver của hãng sẽ không hỗ trợ bất kỳ game nào dùng hơn 2 card, tuy nhiên họ vẫn cung cấp cái gọi là "SLI enthusiast key" để cho nhà phát hành game tự viết ứng dụng hỗ trợ cấu hình cao cấp hơn. Các ứng dụng được hỗ trợ hiện tại bao gồm ứng dụng benchmark của Fire Strike, Unigine và Catzilla. Tôi cũng ủng hộ điều nầy vì cấu hình 3-way và 4-way SLI card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1080 thường dùng để ép xung hay benchmark khoe của mà thôi chứ thực tế cũng không cần thiết lắm rồi.