Vài thông tin về card màn hình NVIDIA Tesla M (Maxwell)

Thành viên của LaptopVideo2Go vừa đăng vài thông tin về card màn hình NVIDIA Tesla M (Maxwell) bao gồm luôn cả dual-GK110 Tesla K80

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Vài thông tin về card màn hình NVIDIA Tesla M (Maxwell)

Vài thông tin về card màn hình NVIDIA Tesla M (Maxwell)

Tesla M (Maxwell): có vẻ như cuối cùng NVIDIA cũng đã phát hành 1 phiên bản driver hỗ trợ cho GPU GM107 và GM204. Quan trọng nhất là trong đó có thông tin đầu tiên về về dòng Tesla M, sản phẩm đầu tiên có tên gọi Tesla M40 trong đó M là chữ viết tắt của Maxwell. Điều nầy cũng rất có khả năng với dòng Quadro với tên thay đổi như Quadro M6000. Tesla M40 có thế dùng GPU GM107 chứ không phải vi xử lý K40 như tin đồn.

Tesla K80: phiên bản driver mới cũng tiết lộ sẽ hỗ trợ Tesla mạnh nhất hiện nay là Tesla K80. Cách đây vài tuần thì họ cũng phát hiện 1 phiên bản dual-GK110 trên giấy chứng nhận. Theo ghi nhận ban đầu thì nó có PCB rất giống với GTX Titan Z nên lúc đầu chúng tôi nghĩ nó là GTX 790. Thế nhưng, hình như NVIDIA đang không mặn mà với card dual-GPU để chơi game nên chúng tôi phải suy đoán lại là Tesla. Ngoài ra, trong bản driver nầy cũng xuất hiện nhiều GPU mới mà chúng tôi chưa xác nhận được, rất có thể là những sản phẩm thuộc dòng Maxwell khác.

New entries in NVIDIA GeForce 340.61 drivers
Device ID Codename Suspected GPU
NVIDIA_DEV.100B NVIDIA Graphics Device GK110
NVIDIA_DEV.101E NVIDIA Tesla K20X GK110GL
NVIDIA_DEV.102A NVIDIA Tesla K40t GK110BGL
NVIDIA_DEV.102B NVIDIA Graphics Device GK110BGL
NVIDIA_DEV.102C NVIDIA Graphics Device GK110BGL
NVIDIA_DEV.102D NVIDIA Tesla K80 GK110BGL (2x)
NVIDIA_DEV.102E NVIDIA Tesla K40d GK110BGL
NVIDIA_DEV.102F NVIDIA Tesla Stella Solo GK110BGL
NVIDIA_DEV.1030 NVIDIA Graphics Device GK110
NVIDIA_DEV.103F NVIDIA Tesla Stella SXM GK110
NVIDIA_DEV.104C NVIDIA GeForce GT 705 GF119
NVIDIA_DEV.104D NVIDIA GeForce GT 710 GF119
NVIDIA_DEV.1191 NVIDIA GeForce GTX 760 GK104
NVIDIA_DEV.1194 NVIDIA Tesla K8 GK104
NVIDIA_DEV.11AF NVIDIA GRID IceCube GF104M
NVIDIA_DEV.1383 NVIDIA Graphics Device GM107
NVIDIA_DEV.1389 NVIDIA GRID M3 GM107
NVIDIA_DEV.13AF NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.13BD NVIDIA Tesla M40 GM107GLM
NVIDIA_DEV.13C0 NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.13C1 NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.13C2 NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.13C3 NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.13F0 NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.13F1 NVIDIA Graphics Device GM107GLM
NVIDIA_DEV.1401 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.1402 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.143F NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.1600 NVIDIA Graphics Device GM204?
NVIDIA_DEV.1601 NVIDIA Graphics Device GM204?
NVIDIA_DEV.1602 NVIDIA Graphics Device GM204?
NVIDIA_DEV.1603 NVIDIA Graphics Device GM204?
NVIDIA_DEV.1630 NVIDIA Graphics Device GM204?
NVIDIA_DEV.1631 NVIDIA Graphics Device GM204?
NVIDIA_DEV.1780 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.1781 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.1782 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.1783 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.1789 NVIDIA GRID M3-3020 ?
NVIDIA_DEV.17B3 NVIDIA Quadro ?
NVIDIA_DEV.17BA NVIDIA Quadro ?
NVIDIA_DEV.17BB NVIDIA Quadro ?
NVIDIA_DEV.17BD NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.17BE NVIDIA GM107 CS1 GM107
NVIDIA_DEV.17C1 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.17C2 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.17EE NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.17EF NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.17F0 NVIDIA Graphics Device ?
NVIDIA_DEV.17FF NVIDIA Graphics Device ?