Vài hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ AIBs

Ngày AMD chính thức giới thiệu card màn hình AMD Radeon R9 380X như tin đồn là 15/11 đã qua nhưng nó sai bét rồi. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi có vài thông tin và hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ 1 vài đối tác AIBs của AMD

Tags: card màn hình AMD R9 380X

mua card màn hình

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ ASUS

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ ASUS

Card màn hình AMD Radeon R9 380X sử dụng GPU Antigua XT có 2048 Stream Processors, 128 TMUs và 32 ROPs, 4 GB GDDr5 với giao tiếp 256 bit. Tốc độ xung nhân 1000 MHz, xung bộ nhớ 1500 MHz kèm mức giá 249.99$ như dự đoán. Thông số chán quá, thôi mời bạn xem vài hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ AIBs.

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ XFX

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ XFX

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ GIGABYTE

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ GIGABYTE

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ VISIONTEK

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ VISIONTEK

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ SAPPHIRE

Hình ảnh card màn hình AMD Radeon R9 380X từ SAPPHIRE