Card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor được giới thiệu tại Trung Quốc

Axigon, 1 công ty con của Palit ở thị trường Trung Quốc vừa giới thiệu model GeForce GTX 670 overclocked - card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor.

Tags: card màn hình GeForce 670 Palit ép xung

mua card màn hình

Card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor
Card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor

Dựa trên thiết kế chuẩn của NVIDIA nhưng có 1 chút thay đổi, card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor có xung nhân được ép xung lên rất cao và hệ thống điều chỉnh điện áp VRM mới hoàn toàn: xung nhân và bộ nhớ lần lượt là 1006/1058/6008MHz, 1344 nhân CUDA. Giá của nó ở Trung Quốc là 2999 nhân dân tệ - 473$.
Card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor
Card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor

Card màn hình Axigon GeForce GTX 670 Raptor