Thông tin card màn hình NVIDIA GeForce GTX 960M, GTX 950M và 940M

1 thành viên thuộc diễn đàn Laptop2VideoGo dựa vào phiên bản driver mới nhất vừa nhận được đã giới thiệu 1 vài thông tin card màn hình NVIDIA GeForce GTX 960M, GTX 950M và 940M dành cho laptop

Tags: card màn hình NVIDIA GTX 960M GTX 950M 940M

mua card màn hình

Thông tin card màn hình NVIDIA GeForce GTX 960M, GTX 950M và 940M

Thông tin card màn hình NVIDIA GeForce GTX 960M, GTX 950M và 940M

Trong phiên bản driver mới nhất, anh ta đã phát hiện 3 card màn hình với thông tin chưa từng biết bao giờ. Dưới đây là thông tin tìm được:
++ NVIDIA_DEV.1347 = “NVIDIA GeForce 940M”
++ NVIDIA_DEV.139A = “NVIDIA GeForce GTX 950M”
++ NVIDIA_DEV.139B = “NVIDIA GeForce GTX 960M”

Card màn hình NVIDIA GeForce GTX 960M (N16P-GX): chúng tôi chưa bao giờ nghe thông tin về card màn hình nầy, đơn giản là vì phiên bản dành cho desktop cũng chỉ vừa mới có thông tin gần đây thôi. Theo những gì ghi ở trên thì GTX 960M sẽ dùng GPU GM107 tiết kiện điện năng và nó không phải là dành để cho cày game khủng.

Card màn hình NVIDIA GeForce GTX 950M (N16P-GT): GTX 950M cũng dùng GPU GM107 nhưng có tốc độ thấp hơn và có thể sẽ có thông số tương tự GTX 750. Thông thường các card màn hình với cái tên nằm cuối x50 sẽ rất phổ biến vì giá thành rẻ nhưng hiệu năng tương đối ổn định.

Card màn hình NVIDIA GeForce 940M (N16S-GT-S): 940M không có kèm theo cái tên GT hay GTX. Những gì tôi nhận thấy là card sẽ dùng GPU Maxwell GM108M với 384 nhân CUDA.

NVIDIA GPU GPU Config
GeFoce GTX 980M GM204 (N16E-GX-A2) 1536 : 96 : 63
GeFoce GTX 970M GM204 (N16E-GT-A2) 1280 : 80 : 48
GeFoce GTX 965M GM204 (N16E-?) 1024 : 64 : 32
GeFoce GTX 960M GM107 (N16P-GX) (TBC) 640 : 40 : 16
GeFoce GTX 950M GM107 (N16P-GT) (TBC) 512 : 32 : 16
GeFoce 940M GM108 (N16S-GT-S) (TBC) 384 : 16 : 8