Review hiệu năng 2 phiên bản driver mới của NVIDIA và AMD với game Ashes of The Singularity

Trong tuần rồi thì cả NVIDIA và AMD đều lần lượt tung ra các phiên bản driver mới nhất của họ để gia tăng hiệu năng game trên nền DirectX 12. Và hôm nay, chúng tôi mời các bạn xem bài review ngắn gọn hiệu năng 2 phiên bản driver mới của NVIDIA và AMD với game Ashes of The Singularity

Tags: card màn hình NVIDIA AMD

mua card màn hình

Review hiệu năng 2 phiên bản driver mới của NVIDIA và AMD với game Ashes of The Singularity

Review hiệu năng 2 phiên bản driver mới của NVIDIA và AMD với game Ashes of The Singularity

Đặc điểm chung của 2 phiên bản driver mới từ NVIDIA và AMD là gia tăng hiệu suất game cũng như giảm bớt lỗi xảy ra tối đa khi chơi game. Chúng tôi lựa chọn game Ashes of The Singularity để làm bài review nầy vì nó thay đổi rõ rệt nhất những gì đang xảy ra. NVIDIA thì tung ra driver 358.50 WHQL tối ưu cho game Star Wars Battlefront còn AMD thì là driver Catalyst 15.10 Beta tập trung cho game Ashes of The Singularity. Chúng tôi cũng tính thử game Fable Legends nhưng ở phiên bản trước thì NVIDIA đã làm tốt hơn rồi. Và có được bài review hiệu năng 2 phiên bản driver mới của NVIDIA và AMD với game Ashes of The Singularity, chúng tôi cũng cảm ơn Computerbase thực hiện. Nhìn chung thì NVIDIA và AMD đã làm tốt khi hiệu năng cũng đã tăng kha khá.